Stephan Manie Design Photography Video  

 

 

Web Design


Websites ontwikkelen is een vak apart, maar ook hier geld weer : Back to Basic
De ontwerper zet de website op volgens de opdrachtgever/klant zijn wensen, binnen de gestelde tijd en binnen het beschikbare budget.

Het ontwerp en ontwikkeling van de website wordt altijd in nauw overleg met de opdrachtgever opgezet.
Gedurende het ontwikkelpoces zijn er vaste punten waar er overleg is met de opdrachtgever zodat het dynamisch blijft, aangezien de praktijk leert dat gedurende dit proces de wensen van de opdrachtgever/klant nog wijzigen.

Wanneer het design van de website geheel naar tevredenheid is, start de bouw van functionele/dynamische HTML pagina’s. Vanaf dat moment kan de opdrachtgever/klant meekijken via het INTRANET hoe de voortgang van zijn/haar website is. Wederom krijgt de opdrachtgever/klant regelmatig het verzoek om terugkoppeling, zodat hetgeen wat verwacht wordt ook gerealiseerd wordt!

Professionele website ontwikkeling & programmatuur
Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever worden aan het "domein" specifieke technieken en programmatuur gekoppeld zoals bijvoorbeeld een Content Management Systeem (CMS) voor het beheer van de website, koppelingen met een backoffice systemen, gastenboekmodules, webbetalingsmodules etc etc.......

Stephan Manie - voor een persoonlijk advies
Opleveren van een project doet Stephan Manie altijd persoonlijk, hij is altijd aanwezig bij de installatie van de benodigde software, laat de opdrachtgever/klant de instructies uitvoeren hoe de internetsite en/of webapplicaties gebruikt kunnen worden om content te wijzigen. Tenslotte blijft hij betrokken bij het verder verloop van de website en houdt contact met de webmaster en opdrachtgevers om aanvullende wensen adequaat op te nemen in het serviceproces.